Títol Català  / Título Castellano 2  /  Título Inglés

RELATO

Publicat el 20 d’Octubre de 1989

320 pàgines

RESUM

Intentaré que els resums de cada llibre siguin «aséptics» i sense spoliers.

I encara que aquest resum no vull que sigui un copy/paste de la contraportada dels llibres, moltes vegades no hi haurà més remei que oferir alguna cosa «similar».
La meva opinió personal (i curiositats que vagi trobant a cada llibre) els aniré enllaçant a l’apartat MySay que teniu a continuació.

La meva visió personal del llibre o curiositats que hagi trobat al mateix.

Podrá haver-hi enllaços a articles penjats a aquesta mateisa web a l’apartat MySay.

Personatges principals de la novela…o tots, decidiré sobre la marxa.

Llocs on succeeix el llibre.

¿Amb quins altres llibres es relaciona? ¿Quins personatges son habituals d’altres noveles?